Neem Contact Op +31 (0) 73 64 88 990
  • linkedin link

Fiscale maatregelen in verband met Coronavirus

Op 12 maart 2020 heeft de Nederlandse overheid een aantal maatregelen aangekondigd om de Nederlandse economie en ondernemingen te helpen de verwachte economische tegenslag die het coronavirus met zich meebrengt, het hoofd te bieden. Hoewel momenteel nog veel onduidelijkheden bestaan, leest u hierna welke maatregelen dit zijn en wat Taxperience hierin voor u kan betekenen.

BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING

Voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting is het onder voorwaarden mogelijk uitstel van betaling te krijgen.

Om ondernemers te helpen liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, heeft de Nederlandse overheid besloten om ondernemers die daarom verzoeken een bijzonder uitstel van betaling te verlenen. Invordering van deze belastingen wordt stilgezet zodra er een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot bijzonder uitstel bij de Belastingdienst binnen is. Het verzoek wordt handmatig op een later moment beoordeeld aan de gebruikelijke vereisten.

Als u van dit uitstel gebruik wilt maken, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Taxperience. Wij zullen dan in samenwerking met de betreffende specialisten binnen Taxperience de mogelijkheden onderzoeken en, wanneer mogelijk, het verzoek indienen.

VERZUIMBOETE

Geen verzuimboete opgelegd.

De Belastingdienst heeft aangegeven de komende tijd geen verzuimboetes op te leggen voor het niet (tijdig) betalen van het verschuldigde bedrag en de geheven boetes terug te draaien. Dit in samenhang met het bijzonder uitstel van betaling. Aangezien de verzoeken tot uitstel van betaling handmatig moeten worden verwerkt  en verwacht wordt dat veel ondernemingen hier gebruikt van maken, kunnen de behandeltijden oplopen. Wij raden dus aan om tijdig en op de juiste wijze een verzoek in te dienen. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

VERZOEK VERMINDERING VOORLOPIGE AANSLAG

Vermindering voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is mogelijk.

Via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, heft de Belastingdienst door het jaar heen, in termijnen de verwachte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Deze voorheffing wordt vervolgens bij de definitieve aangifte gecorrigeerd. Als een ondernemer verwacht een lagere winst te maken door het coronavirus, is het mogelijk de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting naar beneden bij te stellen. Hierdoor daalt de te betalen belasting meteen. De Belastingdienst zal deze verzoeken inwilligen. Let op, indien bij het doen van de definitieve aangifte belasting verschuldigd is en deze aangifte is gedaan na 1 mei voor de inkomstenbelasting of 1 juli voor de vennootschapsbelasting, dan zal de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen. Deze rente is 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting.

Taxperience kan het verzoek voor vermindering van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor u opstellen en indienen. Neemt u hiervoor contact op met uw contactpersoon. Deze zal dan, in overleg met u, beoordelen wat de mogelijkheden zijn en daarna dit verzoek door de specialistische afdeling binnen Taxperience laten opstellen.

OVERIGE MAATREGELEN

Naast enkele fiscale maatregelen zijn er ook overige economische maatregelen aangekondigd.

Door de Nederlandse overheid is aangekondigd dat er zowel op nationaal als internationaal niveau wordt bekeken welke maatregelen er nodig zijn om de economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Hiertoe zijn in nationaal verband enkele concrete toezeggingen gedaan door de Nederlandse overheid. Het betreft de verruiming van zowel de Werktijdverkorting regeling en verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten.

Indien u vragen heeft over deze verruimingen van de regelingen, neem dan even contact met ons op.

Voor de PDF versie klik hier