Neem Contact Op +31 (0) 73 64 88 990
  • linkedin link

Update Terugbetalingsregeling uitstel van betaling van belastingen

Terugbetaling na afloop drie maanden uitstel van betaling

Veel van de Belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis, hebben inmiddels een brief ontvangen dat zij vanaf 1 januari 2021 de openstaande belastingschuld dienen terug te betalen binnen 24 maanden.

 

Op 29 september 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin deze termijn is verruimd naar 36 maanden en waarbij pas vanaf 1 juli 2021 gestart hoeft te worden met terugbetalen.

 

Aandachtspunten bij het bijzonder uitstel van betaling

- Indien er niet is verzocht om verlengd uitstel (voor 1 oktober 2020), dienen de
  aanslagen die zijn of worden opgelegd na afloop van de driemaandstermijn op
  reguliere wijze (en dus op tijd) te worden voldaan. Indien het uitstel bijvoorbeeld
  in september is verlopen dan dient de aangifte omzetbelasting over september in
  oktober te worden voldaan.

- De invorderingsrente is voor het jaar 2021 op 0,01% gezet. Er is nog geen
  duidelijkheid over de invorderingsrente over de jaren 2022 en 2023. Indien de
  verschuldigde belastingschuld in 36 maanden wordt voldaan dient hiermee
  rekening te worden gehouden.

- Einde van dit jaar zal er door de Belastingdienst een overzicht worden verstrekt
  met de nog verschuldigde belasting (die valt onder het bijzonder uitstel van
  betaling). Deze schuld mag ook eerder of versneld worden terugbetaald dan
  in 36 maanden.

 

Belastingrente vanaf 1 oktober 2020 op 4%

Met ingang van 1 oktober 2020 is de belastingrente voor alle belastingen weer verhoogd van 0,01% naar 4%. Indien bijvoorbeeld over het jaar 2019 nog vennootschapsbelasting verschuldigd is, zal hierover vanaf 1 oktober 2020 4% belastingrente verschuldigd zijn. Om de belastingrente te beperken zou hiervoor een verzoek kunnen worden ingediend om een voorlopige aanslag op te leggen.

 

Mocht u nog vragen hebben over het bijzonder uitstel van betaling en/of de verhoging van de belastingrente neem dan gerust contact met ons op.

 

Klik hier voor printversie