Neem Contact Op +31 (0) 73 64 88 990
  • linkedin link

Tegemoetkoming vaste lasten - coronacrisis maatregel

Vanaf 30 juni 2020 biedt de overheid aan mkb-ondernemers en zzp’ers een tegemoetkoming aan in hun vaste lasten van maximaal € 50.000, de TVL. Hierna leest u welke voorwaarden gelden en wat Taxperience hierin voor u kan betekenen.

TEGEMOETKOMING VASTE LASTEN MKB en ZZP’ers (nieuwe regeling vanaf 30 juni 2020)
MKB-ondernemers en ZZP’ers in specifieke sectoren zoals onder meer:

- de horeca
- recreatie
- strandtenten
- evenementen
- kermissen
- podia en theaters
- sportscholen
- sauna en wellness centra

krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (zie onze algemene coronamaatregelen update) - een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de maanden juni, juli, augustus en september.

Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tussen de € 1.000 en

€ 50.000 euro voor vier maanden (tot 30 september 2020). U kunt tot maximaal de helft van uw vaste lasten een tegemoetkoming krijgen. De sectoren die onder de huidige TOGS vallen komen hiervoor in aanmerking. Let op: de toegang tot deze regeling begint pas bij een omzetverlies van minstens 30%.

Aanvragen
Als u al eerder een aanvraag voor de TOGS heeft gedaan, zal u nu een nieuwe aanvraag moeten indienen voor de TVL. Natuurlijk helpen wij u graag bij deze aanvraag. Hieronder hebben wij de voorwaarden waaraan u moet voldoen opgenomen.

Voorwaarden
De voorwaarden waar uw bedrijf aan moet voldoen zijn als volgt.

Omzetdaling
Uw omzet (inkomsten exclusief BTW) moet met tenminste 30% zijn gedaald door de coronacrisis in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020. Als referentie wordt dezelfde periode in 2019 aangehouden.

Vaste lasten
­In de periode juni tot en met september 2020 zijn uw vaste lasten ten minste € 4.000. Bij deze vaste lasten behoren niet de loonsom (aangezien u deze gedeeltelijk vergoed kunt krijgen via de NOW).

Inschrijving Kamer van Koophandel
U dient voor 15 maart 2020 te zijn ingeschreven te zijn in het Handelsregister onder een van de vastgestelde SBI-codes. Een lijst van de vastgestelde SBI-codes vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vastgestelde-sbi-codes

Mkb-onderneming
Uw bedrijf moet voldoen aan de definitie mkb. Voor de precieze definitie kunt u hier terecht: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidiespelregels/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/aanvraag-indienen/mkb-toets

Financiële gezondheid
Uw bedrijf had op 31 december 2019 of daarna geen uitstel van betaling bij de Rechtbank (het uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis telt hierbij niet mee). Daarnaast was uw bedrijf op 31 december 2019 of daarna niet failliet. Tevens mag u door deze tegemoetkoming niet boven een totaal van € 800.000 aan ontvangen overheidssteun in 2020 komen.

Vestigingsplaats
Uw bedrijf moet in Nederland zijn gevestigd en zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dit adres mag niet gelijk zijn aan uw privéadres. Voor enkele SBI-codes gelden aanvullende eisen of uitzonderingen.

Overige en aanvullende eisen
Naast bovengenoemde eisen gelden er aanvullende eisen voor specifieke ondernemingen. Bespreek met uw Taxperience Belastingadviseur wat voor uw de mogelijkheden zijn.

Berekening van de tegemoetkoming
De tegemoetkoming waar u recht op heeft is afhankelijk van uw omzetdaling, de hoogte van uw omzet en het aandeel van de vaste lasten in uw totale kosten. Daarbij wordt de volgende formule gebruikt:

Subsidie = normale omzet x percentage omzetdaling x percentage vaste lasten x 50%

De normale omzet is uw werkelijke omzet in de periode van 1 juni – 30 september 2019. Het percentage vaste lasten is afhankelijk van uw SBI-code en wordt dus gebaseerd op een gemiddelde voor uw branche. Dit hoeft u niet zelf te bepalen.

Uitbetaling
Als u aan de voorwaarden van de TVL voldoet dan kunt u tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag indienen. Binnen 8 weken hoort u of u in aanmerking komt. Als dat zo is dan ontvangt u 80% van de tegemoetkoming op uw bankrekening.

Definitieve tegemoetkoming
Uiterlijk 1 april 2021 moet u de definitieve omzetdaling doorgeven voor de periode van 1 juni 2020 – 30 september 2020. Als die afwijkt van uw eerdere schatting dan zal de uiteindelijke tegemoetkoming aangepast worden. U moet dan mogelijk een deel van het al ontvangen bedrag terugbetalen. Ook is het mogelijk dat u een aanvullend bedrag uitgekeerd krijgt. Uiteraard wordt dan ook de 20% van de tegemoetkoming verrekend die nog niet aan u was uitbetaald.

Tot slot
Wij wijzen u graag op onze eerdere nieuwsoverzichten. Hierin staan onder meer de hieronder genoemde coronamaatregelen. Natuurlijk kunnen wij u bij het aanvragen / gebruiken maken van al deze maatregelen ondersteunen.

- TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR BEHOUD
   VAN WERKGELEGENHEID (NOW 1.0 en NOW 2.0)
- TIJDELIJKE OVERBRUGGINGSREGELING ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS
   (TOZO)
- BIJZONDER UITSTEL VAN BETALING
- BELASTING & INVORDERINGSRENTE EN VERZUIMBOETE
- AANPASSING URENCRITERIUM
- VERLAGEN GEBRUIKELIJK LOON
- WET EXCESSIEF LENEN BIJ EIGEN VENNOOTSCHAP
- WERKKOSTENREGELING
- BETAALPAUZE VOOR HYPOTHEEKVERPLICHTING
- VERLIESVERREKENING – CORONA RESERVE
- VERZOEK VERMINDERING VOORLOPIGE AANSLAG
- OVERIGE MAATREGELEN

Indien u vragen heeft over een van deze regelingen, neem dan even contact met ons op.

Klik hier voor printversie (PDF)